2021

  • Ramadhan Bayaans (by Mufti Mohammad Ali Falahi Saheb unless stated)

Shab-e-Baraat Bayaan by Mufti Mohammad Ali Falahi Saheb

General Bayaans (Mufti Mohammad Ali Falahi Saheb unless stated)

Taaweez aur Ruqiyah ki Sharee Haisiyat

Nadaamat Ke Aansu (Sunday 4th February)

Pareshani Ka Hal (Friday 12th February)